Vesti

prelazak u doo iz preduzetnika

Prelazak u DOO iz preduzetnika

Ako već neko vreme planirate prelazak u doo i razmišljate da li je to bolja opcija za Vaše poslovanje, u narednom tekstu ćemo objasniti osnovnu razliku između preduzetnika i preduzeća.

fiskalne-kase-postupanje-u-uslovima-proglasenog-vanrednog-stanja

Fiskalne kase - Postupanje za vreme vanrednog stanja

Pre nego što iznesemo mišljenje Poreske uprave o postupanju sa fiskalnim kasama za vreme uvedenog vanrednog stanja, podsetimo se obaveza koje predviđa Zakon o fiskalnim kasama (“Sl.glasnik RS”, br.135/2004,93/2012), (u daljem tekstu: Zakon).

pelbox prava radnika

Prava radnika u uslovima vanrednog stanja usled proglašene epidemije u našoj zemlji

Dok ovih dana pomno čekamo konkretne mere Vlade za pomoć privredi u prevazilaženju otežanih uslova poslovanja usled proglašenog vanrednog stanja u našoj zemlji, možda stičemo pogrešan utisak da su u drugi plan stavljena prava radnika i da su oni ostavljeni na volju poslodavaca koji se svim silam bore da opstanu na tržištu, te pribegavaju radikalnim merama – otpuštanju zaposlenih. Povodom velikog broja pitanja koje smo dobili od zaposlenih u vezi njihovih prava iz radnog odnosa u narednom tekstu ćemo sumirati preporuke nadležnih organa i istaći neke zakonske odredbe.

Close-up image of a financial worker analyzing statistical data

Šta je to moratorijum i njegova primena u uslovima
vanrednog stanja

U skladu sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 34/20), dozvole za kretanje u vremenu od 17h-05h (ograničenje kretanja u trenutku objave ovog teksta), (u daljem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zahtevi za izdavanje ovih dozvola se podnose elektronskim putem Ministarstvu privrede koje će ih zatim prosleđivati Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev (tabela) se može preuzeti sa sajta Ministarstva privrede i Privredne komore Srbije.

privredna-drustva-izdavanje-dozvola-za-kretanje

Instrukcije privrednim subjektima u vezi izdavanja dozvola za kretanje za vreme policijskog časa

U skladu sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 34/20), dozvole za kretanje u vremenu od 17h-05h (ograničenje kretanja u trenutku objave ovog teksta), (u daljem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zahtevi za izdavanje ovih dozvola se podnose elektronskim putem Ministarstvu privrede koje će ih zatim prosleđivati Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev (tabela) se može preuzeti sa sajta Ministarstva privrede i Privredne komore Srbije.

poslodavac-za-vreme-vanrednog-stanja

Uredba o organizovanju rada poslodavca za vreme
vanrednog stanja

Vlada je donela Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja. Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS, br. 31/2020, od 16. marta 2020. godine i počela je da se primenjuje od dana objavljivanja do ukidanja vanrednog stanja. Hteli smo da Vam pojednostavimo šta to konkretno znači.

prava-i-obaveze-poslodavca

Prava i obaveze poslodavca u uslovima proglašenog vanrednog stanja usled epidemije COVID-19

Imajući u vidu uvođenje vanrednog stanja i usvajanje pratećih mera i naredbi koje se već sada odražavaju na poslovanje privrednih subjekata, ukazujemo na moguće postupanje poslodavca prema zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu
(“Sl.glasnik RS”, br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 11/2017 i 95/2018)