Poslodavac za vreme vanrednog stanja

Vlada je donela Uredbu o organizovanju rada koju poslodavac mora poštovati za vreme vanrednog stanja. Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS, br. 31/2020, od 16. marta 2020. godine i počela je da se primenjuje od dana objavljivanja do ukidanja vanrednog stanja. Hteli smo da Vam pojednostavimo šta to konkretno znači.

Vlada je donela Uredbu o organizovanju rada koju poslodavac mora poštovati za vreme vanrednog stanja.

Saglasno navedenim merama, uvođenje vanrednog stanja ne znači da prestaje rad u privredi, privatnom i javnom sektoru već se poslodavcima preporučuje da proces rada organizuju tako da svi koji to mogu rade od kuće. Ovo se posebno odnosi na građane čija deca prestaju da idu u vrtiće i škole, licima koji spadaju u rizičnu grupu sa zdravstvenog aspekta i starija lica koja su još uvek u radnom odnosu.

Za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da zaposlenima omogući obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće) na svim radnim mestima na kojima može da se organizuje takav rad, a što je u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Ako opšti akt i ugovor o radu to ne predviđaju, onda poslodavac donosi Rešenje o ovakvom načinu rada, a koje obavezno mora da sadrži radno vreme i način na koji će da se vrši nadzor nad radom zaposlenog lica.

Za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da zaposlenima omogući obavljanje poslova
van prostorija poslodavca.

Ako je priroda delatnosti takva da poslodavac ne može da organizuje rad od kuće, u obavezi je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima koje zahteva doneto vanredno stanje, tako da:
  • ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji;
  • omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.);
  • odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.
Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Poslodavac je dužan da obezbedi sve opšte,
posebne i vanredne mere u cilju
osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih.

Za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, obezbedi dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.
I naravno, posmatrano sa aspekta PDV-a, za nabavku zaštitne opreme obveznik PDV-a ima pravo na odbitak prethodnog poreza.
Za više informacija o uslugama koje pružamo, posetite početnu stranicu ili nas kontaktirajte OVDE.

Online besplatne konsultacije

Ukoliko imate neke nedoumice u vezi Vašeg poslovanja u ovakvoj situaciji, pišite nam na info@pelbox.rs, kako bismo pronašli najbolje rešenje za Vas.

Ostale vesti

pelbox prava radnika

Prava radnika u uslovima vanrednog stanja usled proglašene epidemije
u našoj zemlji

Dok ovih dana pomno čekamo konkretne mere Vlade za pomoć privredi u prevazilaženju otežanih uslova poslovanja usled proglašenog vanrednog stanja u našoj zemlji, možda stičemo pogrešan utisak da su u drugi plan stavljena prava radnika i da su oni ostavljeni na volju poslodavaca koji se svim silam bore da opstanu na tržištu, te pribegavaju radikalnim merama – otpuštanju zaposlenih. Povodom velikog broja pitanja koje smo dobili od zaposlenih u vezi njihovih prava iz radnog odnosa u narednom tekstu ćemo sumirati preporuke nadležnih organa i istaći neke zakonske odredbe.

Close-up image of a financial worker analyzing statistical data

Šta je to moratorijum i njegova primena u uslovima
vanrednog stanja

U skladu sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 34/20), dozvole za kretanje u vremenu od 17h-05h (ograničenje kretanja u trenutku objave ovog teksta), (u daljem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zahtevi za izdavanje ovih dozvola se podnose elektronskim putem Ministarstvu privrede koje će ih zatim prosleđivati Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev (tabela) se može preuzeti sa sajta Ministarstva privrede i Privredne komore Srbije.