Privredna drustva - Izdavanje dozvola za kretanje

Privredna drustva koji imaju potrebu za angažovanjem radnika u periodu zabrane kretanja, zahteve šalju na e-mail adresu: vanrednostanje@privreda.gov.rs.

U skladu sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 34/20), dozvole za kretanje u vremenu od 17h-05h (ograničenje kretanja u trenutku objave ovog teksta), (u daljem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zahtevi za izdavanje ovih dozvola se podnose elektronskim putem Ministarstvu privrede koje će ih zatim prosleđivati Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev (tabela) se može preuzeti sa sajta Ministarstva privrede i Privredne komore Srbije.

Privredna drustva koji imaju potrebu za angažovanjem radnika u periodu zabrane kretanja, zahteve šalju na e-mail adresu: vanrednostanje@privreda.gov.rs

Javna preduzeća i privredna drustva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, zahteve šalju na e-mail adresu: javna.preduzeca@privreda.gov.rs, dok oni čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, zahteve podnose na e-mail adresu: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs.

Javna preduzeća i privredna drustva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, zahteve šalju na e-mail adresu: javna.preduzeca@privreda.gov.rs

Poslodavac je u obavezi da svakom zaposlenom koji se nalazi na spisku za izdavanjanje dozvole, izdaje radni nalog za svaki pojedinačni izlazak, u periodu zabrane kretanja.

Javna preduzeća i privredna drustva čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, zahteve podnose na e-mail adresu: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs

Pojedinačni radni nalog se izdaje na dnevnom nivou na memorandumu privrednog subjekta, sa potpisom odgovornog lica, i sadrži sledeće podatke: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i vremenski period (od-do) kada je angažovan, odnosno kada je kretanje neophodno, kao i razloge koji opravdavaju neophodnost kretanja. Ako je potrebna dozvola za kretanje lica sa navršenih 65 i više godina života, zahtev se podnosi u odvojenoj, posebnoj tabeli uz dodatno obrazoženje razloga za njihovo radno angažovanje. Podnosilac ovakvog zahteva preuzima punu odgovornost za moguće posledice njihovog angažovanja.

Pojedinačni radni nalog se izdaje na dnevnom nivou na memorandumu privrednog subjekta

Naglašavamo da svi zakonski (statutarni) zastupnici i preduzetnici (odnosno poslovođe kojima je povereno poslovođenje) lično, materijalno i krivično odgovaraju za istinitost i tačnost sastavljenih i dostavljenih spiskova zaposlenih i radnih naloga.

Sa druge strane, pripadnici MUP-a Republike Srbije, će u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, da proveravaju i legitimišu zaposlena lica sa spiska, prilikom kontrole njihovog kretanja u vreme zabrane kretanja. Za ona lica za koja prilikom provere bude utvrđeno da nisu stvarno zaposleni u privrednom subjektu, kao i da nisu na radnom zadatku, odnosno da ne poseduju odgovarajući radni nalog, biće preduzimane propisane sankcije.

Naglašavamo da svi zakonski zastupnici i preduzetnici lično, materijalno i krivično odgovaraju za istinitost i tačnost sastavljenih i dostavljenih spiskova zaposlenih i radnih naloga.

Izvor: Privredna komora Srbije

Ističemo, da ćete nakon poslatog zahteva od nadležnih dobiti povratan mail da su saglasni sa Vašim zahtevom. Budite strpljivi zbog velikog broja zahteva koje dobijaju.

Za više informacija o uslugama koje pružamo, posetite početnu stranicu ili nas kontaktirajte OVDE.

Online besplatne konsultacije

Ukoliko imate neke nedoumice u vezi Vašeg poslovanja u ovakvoj situaciji, pišite nam na info@pelbox.rs, kako bismo pronašli najbolje rešenje za Vas.

Ostale vesti

pelbox prava radnika

Prava radnika u uslovima vanrednog stanja usled proglašene epidemije
u našoj zemlji

Dok ovih dana pomno čekamo konkretne mere Vlade za pomoć privredi u prevazilaženju otežanih uslova poslovanja usled proglašenog vanrednog stanja u našoj zemlji, možda stičemo pogrešan utisak da su u drugi plan stavljena prava radnika i da su oni ostavljeni na volju poslodavaca koji se svim silam bore da opstanu na tržištu, te pribegavaju radikalnim merama – otpuštanju zaposlenih. Povodom velikog broja pitanja koje smo dobili od zaposlenih u vezi njihovih prava iz radnog odnosa u narednom tekstu ćemo sumirati preporuke nadležnih organa i istaći neke zakonske odredbe.

Close-up image of a financial worker analyzing statistical data

Šta je to moratorijum i njegova primena u uslovima
vanrednog stanja

U skladu sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 34/20), dozvole za kretanje u vremenu od 17h-05h (ograničenje kretanja u trenutku objave ovog teksta), (u daljem tekstu: dozvola) izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zahtevi za izdavanje ovih dozvola se podnose elektronskim putem Ministarstvu privrede koje će ih zatim prosleđivati Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev (tabela) se može preuzeti sa sajta Ministarstva privrede i Privredne komore Srbije.